BNG - Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội phát triển nghề nghiệp

Một trong những sứ mạng của chúng tôi đối với đội ngũ nhân viên  là: “Xây dựng  một môi trường làm việc mà ở đó mọi thành viên trong công ty đều có điều kiện phát huy mọi khả năng và thể  hiện sự độc đáo của mình”

vanphong.jpg

Chính vì vậy tại BNG, chúng tôi luôn tôn trọng và đánh giá cao sự khác biệt của từng cá nhân trong sự phát triển chung của công ty. Chúng tôi xây dựng văn hóa trao đổi cởi mở, góp ý chân thành với tinh thần chính trực để làm nền tảng cho những mối quan hệ chuyên nghiệp. Nhân viên được công nhận và tưởng thưởng dựa trên kết quả làm việc, thái độ nhiệt tình và sự đóng góp của họ vào sự thành công của công ty.

Tại BNG, chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc “Khách hàng là trên hết”. Đây chính là giá trị nền tảng của  BNG kể từ khi thành lập vào năm 2010. Tinh thần này được kế tục tại BNG đến tận ngày hôm nay với phương châm cốt lõi “Mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng” cùng khách hàng.

Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng việc cam kết cung cấp những sản phẩm phù hợp với các nhu cầu thay đổi trong từng giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của khách hàng cũng như việc cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với công ty chỉ có thể thực hiện được thông qua những thành viên nhiệt huyết, tận tâm và kinh nghiệm của công ty. Vì vậy, chúng tôi tin rằng những nhân viên mang lại thành công cho công ty  chỉ có thể phát huy năng lực trong một môi trường mà kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức kinh doanh luôn được coi trọng và đầu tư liên tục.

Tại BNG, các chương trình đào tạo kỹ năng sống cũng như kỹ năng nghiệp vụ cho từng cấp độ nhân viên luôn được xem xét và thực hiện định kỳ nhằm giúp mọi thành viên trau dồi và hoàn thiện mình trong việc đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Với thiện chí ngày càng củng cố niềm tin và sự hỗ trợ của cộng đồng, chúng tôi luôn phấn đấu là công ty được người lao động ưu tiên lựa chọn. Vì vậy, một mức thu nhập thoả đáng, cơ hội thăng tiến và một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng độnglà những gì mà chúng tôi xây dựng ở BNG.

Ngoài mức lương hấp dẫn, BNG còn cung cấp cho nhân viên chương trình phúc lợi có giá trị bao gồm:
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm Y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp

Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi trong việc đóng góp vào sự phát triển cộng đồng thông qua lãnh vực CNTT và khẳng định sự thành công bản thân trong mội trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp và phúc lợi hấp dẫn?